Tel. 68 320-03-02, 500-065-313, 500-065-319

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.

Przedszkole otwarte na każde dziecko !

 Trwają zapisy dzieci do oddziałów:

 • dla dzieci o prawidłowym rozwoju psychoruchowym,
 • integracyjnych, dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera – tylko  4 dzieci w grupie

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OTRZYMANYMI ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

Akademia  Przedszkolaka  to placówka przygotowująca swych wychowanków do całożyciowego uczenia się. Placówka ma stanowić środowisko przyjazne dla  każdego dziecka i rodzica , sprzyjające naturalnemu procesowi rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

PRZEDSZKOLE  AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA  swoją ofertę kieruje do:
 1. Wszystkich dzieci chcących podjąć trud poznania własnych zasobów, budowania i realizacji planu swojego rozwoju, uzdolnionych wielorako, chcących uczyć się języków obcych, lubiących działania twórcze.
 2. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedosłyszących, niedowidzących.
 3. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Dzieci gotowych czerpać z tego środowiska rozwojowego to, co jest im potrzebne, co jest dla nich ważne, co je interesuje.
NASZE  ATUTY:
 • Parterowy, kameralny  budynek dostosowany do potrzeb dzieci
 • Usytuowany w centrum miasta  Zielonej Góry – B. Chrobrego 50
 • Opieka specjalistów: oligofrenopedagog , lekarz pediatra ,pielęgniarka, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyczka
 • Przytulne – monitorowane pomieszczenia i sale, odpowiednio wyposażone!
 • Małe grupy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci!
 • Ciekawa oferta zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych!
 • Wykwalifikowana, doskonaląca się kadra!
 • Rodzinna –kameralna  atmosfera!
 • Cztery posiłki dziennie przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetyka!
 • Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm lub na niepełnosprawność  zwolnione z opłaty czesnego!
 • Organizacja zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci!
OFERUJEMY:

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne:

 1. zajęcia objęte podstawą programową
 2.  język angielski – codziennie
 3. gimnastykę ogólnorozwojową z fizjoterapeuta ;
 4. rytmikę z umuzykalnieniem;
 5. zajęcia plastyczne /terapia przez sztuki plastyczne;
 6. terapię pedagogiczną;
 7. terapię logopedyczną (diagnoza każdego dziecka);
 8. terapię psychologiczną / konsultacje psychologiczne;
 9.  dogoterapię;
 10. aromaterapię z relaksacją
 11. bajkoterapię
 12. zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne

Przedszkole  czynne jest od poniedziałku do piątku  przez cały rok bez przerwy wakacyjnej  ! 

                                                 w godz. od 6:45 – 17:45