PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

CZERWIEC 2022

Grupa: Skrzaty

Wychowawca: Weronika Borkowska

I TYDZIEŃ: dzieci świata

– Dzień Dziecka

– Jak bawią się dzieci na świecie

-Mamy prawa i obowiązki

– Mamy zadania do wykonania

-Dzień Przyjaciela

II TYDZIEŃ: w zoo

– Spacer w zoo

-Zwierzęta w zagadkach

-Kolorowe ptaki

-Nasze przedszkolne zoo

-Bezpieczne spotkanie ze zwierzętami

III TYDZIEŃ: jedziemy na wakacje

-Czym jedziemy na wakacje?

-Mkną pociągi w różne strony

-Kto odpoczywa, a kto pracuje na łące?

-Idziemy do lasu!

-Pierwsze wakacyjne dni

IV TYDZIEŃ: witamy lato

-Pierwsze dni lata

-Lato z tatą

-Pakujemy walizki

-W co się bawić?

-Bezpiecznych wakacji!

Umiejętności dziecka:

 • Słucha z uwagą różnych tekstów, stara się wyciągać z nich wnioski
 • Udziela odpowiedzi na pytania i bierze udział w rozmowie na forum grupy, pokonuje nieśmiałość podczas wypowiedzi na forum grupy
 • Zadaje sensowne pytania
 • Wie, że książka pomaga się nie nudzić i jest źródłem wiedzy
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie
 • Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów z grupy
 • Umiejętnie korzysta ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym
 • Stara się dbać o dobrą atmosferę w grupie
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Nie zraża się porażką
 • Doskonali sprawność manualną – rysuje, wycina, klei, lepi, maluje
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Próbuje nazywać figury geometryczne
 • Buduje rytmy i je odtwarza lub uzupełnia
 • Klasyfikuje i segreguje elementy
 • Stara się nazywać emocje za pomocą mimiki i gestów
 • Radzi sobie z porażką
 • Wie, jak sprawić komuś radość
 • Buduje z kloców konstrukcje wg własnego pomysłu
 • Bawi się przy muzyce, rozwiązuje zagadki słuchowe
 • Śpiewa piosenki
 • Poznaje prawa i obowiązki dzieci
 • Opowiada o swoim przyjacielu
 • Rozpoznaje zwierzęta egzotyczne, wie, że może je obserwować w zoo
 • Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania i wymagają troski
 • Nazywa pojazdy
 • Wie, że ważny jest odpoczynek dla zdrowia
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas letnich upałów
 • Doskonali umiejętność kodowania

 

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc marzec 2022.

Wychowawca: Weronika Borkowska

Grupa Skrzaty

„Świat w kolorach” wyd. PWN

Tydzień 25: PRZEDWIOŚNIE 

-„Wiosna tuż tuż”

-„Nadchodzi wiosna”

-„Koniec zimowego snu”

-„Zające na łące”

-„Szał dla Pani Wiosny”

Tydzień 26: WIOSENNE PORZĄDKI:  

-„Jestem obserwatorem ”

-„Nasz ogródek w sali”

-„Krótkie grabki, długie grabie ”

-„Wizyta ogrodnika ”

-„Wielkie sprzątanie” 

Tydzień 27:MUZYKA MALUJE ŚWIAT

-„W filharmonii”

-„Ram-pam-pam- instrument mam”

-„Ram- pam- pam- kompozytora znam”

-„Ram- pam- pam- na czym gram?”

-„ Z muzyką malujemy świat”

Tydzień 28: W TEATRZE 

„Kto pracuje w teatrze?”

-„Robimy kukiełki”

-„Czerwony Kapturek”

-„Teatr bez słów”

-„Teatr w sali”

Umiejętności dziecka:

− Słucha z uwagą różnych tekstów

−Wykazuje zainteresowanie książkami

−Udziela odpowiedzi na pytania, stara się budować dłuższe zdania

−Opowiada historyjki obrazkowe

−Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

−Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie

−Wie, kiedy może zwracać się o pomoc

−Używa zwrotów grzecznościowych

−Doskonali sprawność manualną – rysuje kredkami, rysuje na dużych powierzchniach, maluje na tkaninie, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami, rysuje pastelami olejnymi

−Przelicza elementy w zakresie 5

−Próbuje nazywać figury geometryczne

−Określa długość przedmiotów

−Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy

−Stara się nazywać za pomocą mimiki i gestów emocje

−Buduje z kloców, układa z kloców mozaiki

−Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty

−Nazywa części rośliny

−Uczestniczy we wspólnym sadzeniu i sianiu roślin

−Wymienia nazwy popularnych ptaków

−Bawi się przy muzyce

−Śpiewa piosenki

−Poznaje zawody związane z teatrem

−Wie, jak należy zachowywać się w teatrze

−Wykorzystuje kukiełki do zabawy w teatr

−Jest zainteresowane ćwiczeniami z kodowania

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc styczeń 2022.

Wychowawca: Weronika Borkowska

Grupa Skrzaty

„Świat w kolorach” wyd. PWN

 

Tydzień 17: NOWY ROK

-„Witamy Nowy Rok”

-„Moja ulubiona pora roku”

-„Dzień i noc”

-„Dni tygodnia”

-„Zagadki z noworocznej szufladki”

Tydzień 18: BALE W KARNAWALE

-„Przygotowania do balu”

-„Stroje karnawałowe”

-„Kapelusz i maska”

-„Bal w przedszkolu”

-„Balony i baloniki”

Tydzień 19: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

-„ Rodzina Kasi”

-„Dla babci”

-„Mój dziadek”

-„Bransoletka dla babci”

-„Herbatka dla dziadka”

Tydzień 20: ZIMOWA OLIMPIADA

„Sanki Mateusza”

-„Ulubione zabawy na śniegu”

-„Sportowiec”

-„Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe”

-„Zimowa olimpiada przedszkolaków”

Umiejętności dziecka:

• Podejmuje aktywność zabawową

• Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych – jest coraz bardziej sprawne fizycznie

• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

• Doskonali mowę i myślenie

• Ćwiczy pamięć, recytuje wiersz

• Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

• Wie, jak rozplanować elementy na kartce

• Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem

• Wie, kiedy rozpoczyna się nowy rok

• Posługuje się nazwami pór dnia: rano, południe, wieczór

• Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia

• Dostrzega rytmy, kontynuuje je

• Wymienia członków swojej rodziny

• Opisuje swoich dziadków

• Rozwija w sobie szacunek do osób starszych – wzmacnia odczuwanie więzi rodzinnych

• Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

• Gra na instrumentach perkusyjnych

• Tańczy przy muzyce

• Reaguje na sygnał dźwiękowy

• Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych

• Dekoruje salę na bal karnawałowy

• Bierze udział w balu karnawałowym

 

…………………………………………………………………………………………………..

PLAN PRACY – GRUDZIEŃ 

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej. Grupa Skrzaty.

Miesiąc grudzień 2021. Wychowawca: Weronika Borkowska

„Świat w kolorach” wyd. PWN

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

-„chce pomagać” -„pomagamy ptakom przetrwać zimę” -„chory kolega na książkę czeka” -„pomaganie jest fajne” -„zuch- pomocnik”

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

-„legenda o Świętym Mikołaju” -„prezent dla Mikołaja” -„prostokąt” -„nasza choinka” -„spotkanie z Mikołajem”

Tydzień 15: Witamy zimę

-„biała zima” -„skąd się bierze śnieg?” -„zimowe zakupy” -„bałwanek” -„w krainie wiecznej zimy” Tydzień 16: Wesołych świąt -„w noc przed Wigilią” -„już niedługo Święta” -„łańcuszki i łańcuchy” -„świąteczne pierniczki” -„świąteczne zagadki”

Umiejętności dziecka:

Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie

Samodzielnie organizuje zabawy

Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii

Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami

Bierze udział w akcji charytatywnej

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Udziela odpowiedzi na pytania

Uczy się na pamięć wiersza

Rozwiązuje zagadki

Układa puzzle

Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia

Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych Oczekuje z radością na zbliżające się święta

Śpiewa piosenki i kolędę

Bierze udział w zajęciach umuzykalniających Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem

Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę

Koduje obrazki

Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe

Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków –dokarmia ptaki

Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania

Zna popularne nazwy gatunków ptaków

Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną

Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy

PLAN PRACY – WRZESIEŃ

GRUPA SKRZATY

Wychowawca: Weronika Borkowska
 
Plan pracy wychowawczo dydaktycznej.
 

„Świat w kolorach” wydawnictwo PWN
Wrzesień 2021
Dzień dobry przedszkole!

 
• „Do przedszkola idą dzieci”
• „Przedszkolaczek ma swój znaczek”
• „W przedszkolu jest wesoło, bo mam kolegów wkoło”
• „Zabawa z misiem”
• „Zasady znamy- bo kodeks mamy”
Wakacje się skończyły.
• „Co to są wakacje?”
• „Wakacje Uli i Marka”
• „Wakacyjne pamiątki”
• „Koła duże, koła małe”
• „Muszle i muszelki”
Koniec lata w sądzie i w ogrodzie.
• „Zmartwienie gruszki”
• „Sałatka owocowa”
• „Dary z ogrodu”
• „W rytmie z marchewką”
• „Zagadki z szufladki”
Kolorowy park.
• „Pierwszy dzień jesieni w parku”
• „Kolorowe liście”
• „Mieszkańcy parku”
• „Kasztan tu, kasztan tam”
• „Kasztanowe cudaki”.
 
DOGOTERAPIA – WRZESIEŃ :
 
6.09.2021 ( poniedziałek) – zajęcia grupowe 
                                                 
13.09.2021 ( poniedziałek) – zajęcia indywidualne 
                                               
 20.09.2021 (poniedziałek) – zajęcia indywidualne 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………..

Plan pracy czerwiec 2021.
Grupa Skrzaty

Wychowawca: Weronika Borkowska

I Tydzień „Dzień Dziecka”
Poniedziałek- „święto dzieci”
Wtorek- „wesołe zabawy w ogrodzie”
Środa- „tańczymy z okazji naszego święta”
Czwartek- „pracowite krasnoludki”
Piątek- „kolorowy dzień”

II tydzień „Ile nóg ma stonoga?”
Poniedziałek- „wycieczka na łąkę”
Wtorek- „wesoła stonoga”
Środa- „wesołe myszki”
Czwartek- „pracowite pszczółki”
Piątek- „motyle znad łąki”

III tydzień „słoneczne lato”
Poniedziałek- „co nam daje słońce”
Wtorek- „czasem swieci słońce czasem pada deszcz”
Środa- „matematyczne lato”
Czwartek- „ smaczne truskawki”
Piątek – „zielony parasol”

IV tydzień „jedziemy na wakacje”
Poniedziałek- „ lubimy podróżować”
Wtorek- „ odpoczynek w lesie”
Środa- „ nad woda jest zawsze wesoło”
Czwartek- „ spacer po górach”
Piątek- „wakacyjne marzenia Trampolinka”

DOGOTERAPIA – CZERWIEC :

07.06.2021 – DOGOTERAPIA INDYWIDUALNA 9:30-10:30 , 14.06.2021 – DOGOTERAPIA GRUPOWA 9:00-10:00 , 21.06.2021 DOGOTERAPIA INDYWIDUALNA 9:30-10:30 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAN PRACY NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021

Grupa: Skrzaty

Wychowawca: mgr Weronika Borkowska

CZWARTEK 1.04.- PALMA WIELKANOCNA

PIĄTEK 2.04- MOJA PISANKA

TYDZIEŃ I: DZIEŃ I NOC

-czym się różni dzień od nocy?

-co robimy w dzień, a co w nocy?

-rytm dnia i nocy

-zwierzęta, które lubią noc

 TYDZIEŃ II: MALI EKOLODZY

-co to jest przyroda?

-kolorowe pojemniki

-Dzień Ziemi

-zielony las

-oszczędzamy wodę

 TYDZIEŃ III:  KOLOROWE WITAMINY

-jak dbamy o zdrowie?

-smaczne witaminki

-zdrowe kanapki

-talerz witaminek

-zabawy z piłką

TYDZIEŃ IV: MÓJ DOM

-domy i domki

-nasza miejscowość

-Polak mały

-biało- czerwone symbole

-Warszawa- stolica Polski

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Plan pracy LUTY2021 Gr. Skrzaty
TYDZIEŃ I – ŚMIECH TO ZDROWIE • PRZYBORY HIGIENICZNE • CZYSTE RĘCE MAM, MYJE JE ZAWSZE SAM • ZDROWE ZĘBY • DRZEWO CZYSTOŚCI • KIEDY SIĘ ŚMIEJEMY, DOBRZE SIĘ CZUJEMY
TYDZIEŃ II – EKSPERYMENTUJEMY • CO PŁYWA, A CO TONIE • LÓD I PARA WODNA • WŁAŚCIWOŚCI GĄBKI I MAGNESU • POZNAJEMY CIEKAWE ZJAWISKA • KRĘĆ SIĘ WIATRACZKU
TYDZIEŃ III – IDZIEMY NA SANKI • POZNAJEMY SPORTY ZIMOWE • BEZPIECZNE ZACHOWANIE NA ŚNIEGU I LODZIE • DZIEŃ WESOŁEGO BAŁWANKA • ZIMOWY KRAJOBRAZ • JAK UBIERAMY SIĘ W ZIMIE?
TYDZIEŃ IV – POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY • KTO GOTUJE DLA NAS OBIAD? • W GABINECIE LEKARSKIM • Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW • U FRYZJERA • KTO PRACUJE W PIEKARNI?
BĘDZIEMY RÓWNIEŻ KSZTAŁTOWAĆ I ROZWIJAĆ SFERĘ ➢ Emocjonalno-społeczną ➢ Poznawczą ➢ Dydaktyczno-wychowawczą
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy podstawowej –codziennie rozpoczynają się o godz.9:00
Wychowawca Agnieszka Sykulska
 
 
 
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
        16 listopada 2020 r. 
 
Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momentów w życiu małego dziecka. Od tego dnia staje się pełnoprawnym przedszkolakiem.
Ja przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty…” 
tymi słowami rozpoczyna się tekst przysięgi deklamowanej przez najmłodsze  dzieci.
 
Podczas uroczystości  dzieci zaprezentują już nabyte umiejętności artystyczne : mówią wierszyki, śpiewają piosenki  i biorą udział w różnych zabawach.
Po części artystycznej nastąpił akt pasowania .
Symbolem przyjęcia w poczet przedszkolaków Akademii Przedszkolaka  jest dotknięcie ogromną kredką ramienia dziecka przez  Dyrektora Przedszkola .
Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom , tablo ze zdjęciem absolwenta i upominek.
Będzie to dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który na długo pozostanie
w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli

 

 

 

 

PLAN PRACY LISTOPAD grupa SKRZATY

TYDZIEŃ I – KAPRYŚNA POGODA • JAKA JEST POGODA? • KROPELKI DESZCZU • JESIENNY SPACER • WIEJE WIATR • GAZETOWE KAŁUŻE

TYDZIEŃ II – MALI KONSTRUKTORZY • MANIPULUJEMY I KONSTRUUJEMY • BUDUJEMY WIEŻE • CO JEST W KSZTAŁCIE KOŁA? • KWADRATY I KWADRACIKI • KOLOROWE TRÓJKĄTY

TYDZIEŃ III – MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK • MÓJ PRZYJACIEL PIES • POGŁASZCZ KOTKA • ZWIERZĘTA DOMOWE • SKRZYDLACI PRZYJACIELE • KOLOROWE RYBKI

TYDZIEŃ IV – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA • NASZE PLUSZOWE MISIE • PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA • MIŚ JEST CHORY • OPOWIADANIE O MISIU FELUTKU • LEPIMY MISIA Z MASY SOLNEJ

BĘDZIEMY RÓWNIEŻ KSZTAŁTOWAĆ I ROZWIJAĆ SFERĘ: ➢ emocjonalno-społeczną ➢ poznawczą ➢ dydaktyczno-wychowawczą

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej – codziennie rozpoczęcie godzina 9:00.

Wychowawca: Agnieszka Sykulska

Zajęcia z dogoterapii :

9.11.2020 – zajęcia indywidualne

16.11.2020 – zajęcia grupowe

30.11.2020 – zajęcia indywidualne

 

 

 

 

 

DOGOTERAPIA 1x w m-cu 

Tygodniowy rozkład zajęć

 

 

Dni tygodnia

 

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Skrzaty

 

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

 

 

 

 

Higiena jamy ustnej                  

Jęz. angielski

 

Rytmika

 

 Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Konsultacja psychologiczna

 

 

 

Higiena jamy ustnej

Jęz. angielski

 

Gimnastyka dla najmłodszych

 

Kuchcikowo

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

 

 

 

 

Higiena jamy ustnej                  

 

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Terapia                   neurologopedyczna

Konsultacja psychologiczna

 

Higiena jamy ustnej

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Terapia                   neurologopedyczna

 

 

 

     Higiena jamy         Ustnej