Przyznanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Jakości „Optymistyczne Przedszkole”

Przyznanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Jakości „Optymistyczne Przedszkole”

Wiek przedszkolny to niezwykle ważny okres w rozwoju człowieka.

Na tym etapie dziecko jest szczególnie podatne na bodźce i wpływy środowiska. Życie w obecnych czasach staje się z dnia na dzień trudniejsze. Dorośli coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom.
Aby wyjść temu naprzeciw w październiku 2009  roku Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze przystąpiło do ogólnopolskiego programu pod nazwą „Optymistyczne Przedszkole” (autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot)
Nauczycielki placówki odnalazły wskazówki dotyczące programu i postanowiły podjąć się jego realizacji.
Celem programu było:

  • wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości,
  • rozwijanie optymizmu,
  • podejmowania konstruktywnych działań,
  • radzenie sobie w różnych sytuacjach,
  • rozwijanie zainteresowań i talentów.

W optymistycznym przedszkolu wszyscy uczą się życzliwości, empatii, przyjaźni, pomagania sobie, nie ma złośliwości, agresji i przemocy. Urządzenie wnętrza przedszkola sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i rozwojowi zainteresowań dzieci. Optymistyczne Przedszkole rozwija inteligencję dzieci, diagnozuje ich zdolności oraz dostrzega i wzmacnia sukces każdego dziecka. Wszystkie dzieci maja indywidualny paszport do kariery.

Program ten oprócz dzieci skierowany był także do dorosłych:

  • nauczycieli,
  • personelu,
  • rodziców,

których wspólnym celem jest dążenie do wychowania dzieci jak najlepiej, aby przejawiały chęć pomocy i współpracy z innymi, były tolerancyjne, wrażliwe i życzliwe.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób 21 marca 2013 roku przedszkole otrzymało Ogólnopolski Certyfikat Jakości za realizację programu „Optymistyczne Przedszkole”. Przedszkole jest dumne z otrzymania certyfikatu i w dalszym ciągu będzie rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak dobroć, życzliwość, kreatywność, szczerość i wiele innych kształtujących postawę szlachetnego człowieka.