Tel. 68 320-03-02, 500-065-313, 500-065-319

Plan zajęć dodatkowych 2020/2021 Ramowy rozkład dnia

Tygodniowy rozkład zajęć

 

 

GRUPA PSZCZÓŁKI 

Tygodniowy rozkład zajęć 

 

Dni tygodnia

 

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pszczółki

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

9.15-9.45

Jęz. angielski  

 

9.45.-10.15

Rytmika

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

10.00-10.30

Gimnastyka korekcyjna

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej                  

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

 

12.45-16.45

Terapia                   logopedyczna

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

 

 11.15-16.45

Terapia                   logopedyczna                   

GRUPA SMERFY

Tygodniowy rozkład zajęć

 

 

Dni tygodnia

 

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Smerfy

 

9.45-10.15

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej                  

 

 

 

 

 

 

9.45-10.15

Jęz. angielski

 

10.15-10.45   Rytmika

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej                  

 

 

 

 

 

 

9.45-10.15

Jęz. angielski

 

10.30-11.00

Gimnastyka korekcyjna

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej                  

 

 

 

 

 

 

9.45-10.15

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

                  

12.45-16.45

Terapia                   logopedyczna

9.45-10.15

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej                  

 

11.15-16.45

Terapia                   logopedyczna

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe – GRUPA SMERFY

 

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

Rodzaj zajęć

14.00-14.30

Karate

13.15-13.45

Jęz. niemiecki

14.00-14.30

Karate

13.15-13.45

Jęz. Niemiecki

 

Zaj. taneczne

14.15-14.45

Żabki, Pszczółki

 

14.45-15.15

Smerfy, Sowy

 

 

 GRUPA SOWY

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sowy

 

10.15-10.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

10.15-10.45

Jęz. angielski

 

10.45-11.15   Rytmika

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

 

 

 

 

10.15-10.45

Jęz. angielski

 

11.00-11.30  Gimnastyka korekcyjna

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

 

10.15-10.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

 

12.45-16.45

Terapia                   logopedyczna

 

 

10.15-10.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

Higiena jamy ustnej

 

11.15-16.45

Terapia                   logopedyczna

 

 

 

Zajęcia dodatkowe – GRUPA SOWY

 

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

Rodzaj zajęć

14.00-14.30

Karate

13.15-13.45

Jęz. niemiecki

 

14.00-14.30

Karate

13.15-13.45

Jęz. niemiecki

 

  Zaj. taneczne

14.15-14.45

Żabki, Pszczółki

 

14.45-15.15

Smerfy, Sowy

 

GRUPA ŻABKI

 

Dni tygodnia

 

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Żabki

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

9.15-9.45

Jęz. angielski 

 

9.45.-10.15

Rytmika

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

10.00-10.30               Ćwiczenia gimnastyczne dla najmłodszych

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej                  

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

 

12.45-16.45

Terapia                   logopedyczna

 

9.15-9.45

Jęz. angielski

 

 

 

 

Bajkoterapia

 

Muzykoterapia

 

Aromaterapia

 

 

Higiena jamy ustnej

 

 11.15-16.45

Terapia                   logopedyczna                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GODZINY:

CZYNNOŚCI:

6:45 – 8:30

RADOSNY PORANEK, w którym dzieci:
 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, kinezjologicznych, sensorycznych, bajkoterapii, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • uczestniczą w zabawach  ruchowych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem (praca z dzieckiem zdolnym lub o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym),
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

8:30 –9:00

ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 11:00

CZAS „MAŁYCH  BADACZY”pora na zabawę i edukację, w której dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują różnorodne edukacyjno-dydaktyczne problemy w twórczy sposób z zakresu edukacji:

 

 • zdrowotnej,
 • społeczno-moralnej,
 • artystycznej,
 • muzycznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • literackiej.

 

Dzieci

 • prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
 • bawią się w kącikach zainteresowań

11:00 – 11:30

II ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11:30 –13:00

CZAS TWÓRCZEJ ZABAWY, podczas której dzieci:

 

 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych i różnorodnych programach w ramach ofertą przedszkola
 • uczestniczą w spacerach i zabawach w ogrodzie, w wycieczkach

13:00-14:00

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnejDzieci podejmują:

 

 • aktywność własną,
 • zabawy badawcze i tematyczne,
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne,
 • zabawy plastyczno-techniczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pracę w zespole lub indywidualną,
 • słuchają literatury, oglądają książki.

 13:30 –14:30

OBIADczynności samoobsługowe, ćwiczenia  prawidłowego posługiwania się sztućcami15:00 – 15:30 Podwieczorek   

 

 

14:30 – 17:45

 CZAS ZABAWY, RELAKSACJI I WYPOCZYNKU, w którym dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • aromaterapia przy słuchaniu muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się wspólnie,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • przebywają na świeżym powietrzu,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowanie dnia i planują działania na dzień następny.

 

 

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.