Tel. 68 320-03-02, 500-065-313, 500-065-319

Plan zajęć dodatkowych 2018/2019 Ramowy rozkład dnia

Tygodniowy rozkład zajęć

Tygodniowy rozkład zajęć

GRUPA BIEDRONKI

  

Dni tygodnia

  

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 Piątek

PSZCZÓŁKI

 

10.30-10.45 

Jęz. angielski

 

BAJKOTERAPIA

 

 MUZYKOTERAPIA

AROMATERIAPIA

 

HIGIENA 

JAMY USTNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9.30-10.00 Rytmika

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA 

 

HIGIENA

JAMY USTNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-10.45 

Jęz. angielski

 

BAJKOTERAPIA

 

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA

 

HIGIENA 

JAMY USTNEJ

 

 

 

 

13.15-13.30 

Jęz. angielski

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA

 HIGIENA

JAMY USTNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-10.45 

Jęz. angielski

 

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

 

AROMATERAPIA 

 

HIGIENA 

JAMY USTNEJ 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe 

 

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

Rodzaj zajęć

  

 

 

 

Tygodniowy rozkład zajęć

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

GR. SMERFY

 

Grupa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Smerfy 

 

10.45-11.15

Jęz. angielski

 

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA
AROMATERAPIA

 

 

HIGIENA 

JAMY USTNEJ

10.00-10.30

RYTMIKA

 

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA 

 

HIGIENA

JAMY USTNEJ 

 

 

 

 

 

9.00-11.00

KONSULTACJA

PSYCHOLOGICZNA

10.45-11.15

Jęz.angielski

 

10.00-10.30

Gimnastyka korekcyjna

 

HIGIENA

JAMY USTNEJ

 

 

 

 

13.30-14.00

Jęz. angielski

 

 

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA

 

12.45-16.45

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

HIGIENA

JAMY USTNEJ 

 

 

 

10.45-11.15

Jęz. angielski

 

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

AROMATERAPIA

 

 

11.15-15.45

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

HIGIENA 

JAMY USTNEJ 

 

 

 

 

 

Mycie zębów

Zajecia dodatkowe

 

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

Rodzaj zajęć

14.15-14.45

Karate

14.00-14.30

KRAINA TAŃCA

14.15-14.45

Karate

15.00-16.00

ROBOTYKA

 

 

 

……

 

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW W ZAKRESIE PORADNICTWA I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W AKADEMI PRZEDSZKOLAKA NA ROK 2017

mgr Urszula Wojciechowska Jaworska

Certyfikowany psychoterapeuta

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii

i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) Wiedeń

Superwizor psychoterapii Polskiej Federacji Psychoterapii

M-C

PRZEDSZKOLE UL.CHROBREGO

DATA

GODZINY

 STYCZEŃ 2017  24.01.2017  9.00-11.00
 LUTY 2017  15.02.2015 , 22.02.2017  8.45-10.45
 MARZEC 2017  15.03.2017, 29.03.2017  8.45-10.45
 KWIECIEŃ 2017  12.04.2017 , 26.04.2017  8.45-10.45
 MAJ 2017  17.05.2017 , 31.05.2017  8.45-10.45
 CZERWIEC 2017  14.06.2017 , 28.06.2017  8.45-10.45

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TERMINARZ ZAJĘĆ

„ KODOWANIE NA DYWANIE”

 ROK 2017

PAŹDZIERNIK : 5.10.2017, 12.10.2017 ,19.10.2017   ,26.10.2017

 LISTOPAD : 9.11.2017, 16.11.2017, 23.11.2017 , 30.11.2017

  GRUDZIEŃ : 7.12.2017, 14.12.2017 ,21.12.2017

 ROK 2018

 1.STYCZEŃ :11.01.2018 ,18.01.2018,  25.01.2018

 2.LUTY :  1.02.2O18, 8.02.2018,  15.02.2018,  22.02.2018

3. MARZEC: 1.03.2018, 8.03.2018, 15.03.2018, 22.03.2018

 4. KWIECIEŃ :5.04.2018, 12.04.2018, 19.04.2018, 26.04.2018

5. MAJ :       10.05.2018, 17.05.2018, 24.05.2018

6. CZERWIEC :7.06.2018

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Akademii Przedszkolaka

 

GODZINY:

CZYNNOŚCI:

6:45 – 8:30

RADOSNY PORANEK, w którym dzieci:
 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, kinezjologicznych, sensorycznych, bajkoterapii, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • uczestniczą w zabawach  ruchowych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem (praca z dzieckiem zdolnym lub o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym),
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

8:30 –9:00

ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 11:00

CZAS „MAŁYCH  BADACZY”pora na zabawę i edukację, w której dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują różnorodne edukacyjno-dydaktyczne problemy w twórczy sposób z zakresu edukacji:

 

 • zdrowotnej,
 • społeczno-moralnej,
 • artystycznej,
 • muzycznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • literackiej.

 

Dzieci

 • prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
 • bawią się w kącikach zainteresowań

11:00 – 11:30

II ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11:30 –13:00

CZAS TWÓRCZEJ ZABAWY, podczas której dzieci:

 

 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych i różnorodnych programach w ramach ofertą przedszkola
 • uczestniczą w spacerach i zabawach w ogrodzie, w wycieczkach

13:00-14:00

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnejDzieci podejmują:

 

 • aktywność własną,
 • zabawy badawcze i tematyczne,
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne,
 • zabawy plastyczno-techniczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pracę w zespole lub indywidualną,
 • słuchają literatury, oglądają książki.

 13:30 –14:30

OBIADczynności samoobsługowe, ćwiczenia  prawidłowego posługiwania się sztućcami15:00 – 15:30 Podwieczorek   

 

 

14:30 – 17:45

 CZAS ZABAWY, RELAKSACJI I WYPOCZYNKU, w którym dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • aromaterapia przy słuchaniu muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się wspólnie,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • przebywają na świeżym powietrzu,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowanie dnia i planują działania na dzień następny.

 

 

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.