SZANOWSNI RODZICE

Mając na uwadze ciążącą na organie prowadzącym konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz fakt, że rozporządzenie opublikowane zostało 29 kwietnia, a wytyczne GIS dla przedszkoli zostały opublikowane 4 maja, nie mam możliwości dostosowania mojej jednostki do tych zaleceń do dnia 11 maja. Szczególnie, że do 24 maja duża część rodziców, którymi są również pracownicy mojego przedszkola, pozostaje na zasiłkach opiekuńczych.

Tym samym w oparciu o treść art. 10 ustawy prawo oświatowe i § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 w zw. z art. 125 prawa oświatowego informuję, że czasowo zawieszam prowadzenie zajęć w Niepublicznym Przedszkolu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w formie stacjonarnej, kształcenie zaś będzie realizowane, jak dotychczas, w formie zdalnej. Przewiduję, że termin zawieszenia potrwa do 25.2020 roku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

 z dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważanie

Dyrektor Agnieszka Sibilska