kids-playing-with-clay

 Zajęcia:

 • język angielski – codziennie
 • zajęcia plastyczne
 • warsztaty integracyjne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • rytmika
 • dogoterapia
 • warsztaty kulinarne
 • koncerty muzyczne- filharmonia
 • spotkania ze sztuką – teatrzyk, koncerty muzyczne
 • kółko zabaw logicznych
 • bajkowanie – zajęcia polegające na czytaniu przez opiekuna wybranych przez dzieci bajek i opowieści

Opieka specjalistów:

 • pedagog specjalny
 • psycholog
 • neurologopeda
 • fizjoterapeuta
 • oligofrenopedagog

Zajęcia dodatkowe fakultatywne:

 • warsztaty taneczne
 • karate i Aikido (bez elementów walki)
 • język  niemiecki