Szanowni Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o treść art. 30b ustawy Prawo oświatowe, który to przepis wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374). informuję, że Akademia  Przedszkolaka    na w/w podstawie ogranicza działalność stacjonarną przedszkola na czas: od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. Oznacza to , że placówka w dalszym ciągu realizuje  zdalne 
 kształcenie, wychowanie i profilaktykę społeczną. Ograniczeniu ulega tylko funkcja opiekuńcza . 
Materiały dydaktyczne podstawy programowej  i realizowanych programów wewnętrznych  poszczególnych grup  będą Państwu przesyłane online na wskazane adresy e-mail . 
Równocześnie informuję, że  istnieje możliwość  zapewnienia opieki stacjonarnej  dla dzieci  Rodziców wskazanych przez Ministra Zdrowia tj. Pracowników służby zdrowia i służb mundurowych . 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie bezpośrednio do dyrektora Krystyny Wrzosek – 500065313 do jutra tj 26.03.2021 r. Do godz. 12,00 zapotrzebowania na miejsce w przedszkolu w tym okresie. 
Z poważaniem 
Dyrekcja Akademii Przedszkolaka
Agnieszka Sibilska

………………………………………………………..

Drodzy Rodzice 

Dnia 30.03.2021r.   ( wtorek ) w godz. 9.00- 11.00 

    W gr. SKRZATÓW I PSZCZÓŁEK odbędą się warsztaty  świąteczne  dla dzieci  

 „ Wielkanocne malowanie jajek ” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                 SZANOWNI  RODZICE 

02.04.2021r.(tj. piątek)

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU  w Akademii Przedszkolaka

Prosimy o niebieski akcent ,w tym dniu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA RODZICE

Dnia 01.04.2021r.       ( czwartek )         od godz. 9.30

  w Akademii Przedszkolaka  będziemy szukać 

                                                     Wielkanocnego Zajączka 

Prosimy o przyniesienie niedużego koszyczka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA RODZICE

Dnia 09.02.2021r. (wtorek)    w Akademii Przedszkolaka  bawimy się na           

BALU KARNAWAŁOWYM

Wiele atrakcji, niezapomniane chwile oraz   wyśmienita zabawa gwarantowane.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci już przebranych w stroje karnawałowe.

Startujemy o godz. 09.00.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA RODZICE 

31.12.2020r. Sylwester (czwartek) 

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Akademii Przedszkolaka

PRZEDSZKOLE CZYNNE do godz. 14.00

W tym dniu grupa łączona – zgłoszone dzieci z całego przedszkola.

Z poważaniem

Dyrekcja Akademii Przedszkolaka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA RODZICE

24.12.2020r Wigilia (czwartek)

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Akademii Przedszkolaka

PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE ZE WZGLĘDU NA NISKĄ FREKWENCJĘ DZIECI w tym dniu

Z poważaniem

Dyrekcja AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

                                                                                                              

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA RODZICE

22 Grudnia 2020   godz. 12.30

 Wszystkie Przedszkolaki wraz z Kadrą zasiądą do stołu na  Uroczysty Obiad Świąteczny,

prosimy w tym dniu o ubranie dzieci w strój odświętny .

……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA RODZICE
DOGOTERAPIA :
Zajęcia z dogoterapii : 7.12.2020 zajęcia indywidualne , 14.12.2020 zajęcia grupowe
………………………………………………………
UWAGA RODZICE 
DOGOTERAPIA 
Zajęcia dla każdej grupy  z DOGOTERAPII odbędą się 26.10.2020 (tj. poniedziałek) od godziny 9:00
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SZANOWNI RODZICE
Od 10 października 2020r wprowadzono zasady strefy żółtej na cały kraj. 
Obostrzenia   w strefach żółtych i czerwonych dotyczą głównie noszenia maseczek, zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i otwartych. Z obowiązku tego będą zwolnione jedynie osoby, które przedstawią wiarygodne zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Obecne wirus rozprzestrzenia się chaotycznie, w czym, jak zwracają uwagę specjaliści, spory udział mają dzieci, zarażające się wzajemnie w szkole, przedszkolu, żłobku – same o tym nie wiedząc, bo w ogromnej większości przechodzą Covid-19 bezobjawowo.
W związku z powyższym uczulamy Rodziców przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola o bezwzględne nakładanie maseczek , zachowanie bezpiecznej odległości  i dezynfekowania rąk przed wciśnięciem domofonu.  Przypominamy również o  nie przyprowadzaniu dzieci z widocznymi objawami chorobotwórczymi . Katar to też choroba.
Przedszkole zwiększyło nadzór bezpieczeństwa sanitarnego dla dzieci i personelu! Częstsze mycie rąk u dzieci i zwiekszona dezynfekcja lampami bakteriobójczymi .
Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa.
Nasze i Państwa zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętajmy o tym!
Z poważaniem
Dyrektor Krystyna Wrzosek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szanowni Rodzice:
informujemy, że w związku  ze zwiększonym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie , Przedszkole Akademia Przedszkolaka podejmuje szereg działań profilaktycznych:
* Systematycznie dezynfekujemy klamki, toalety, meble i zabawki,
* Wszystkie pomieszczenia po skończonych zajęciach są poddane  dezynfekcji ultrafioletem profesjonalnymi lampami bakteriobójczym stosowanymi w szpitalach.
* Nauczycielki przeprowadziły w grupach pogadanki na temat przestrzegania higieny, przypominają dzieciom o konieczności dokładnego mycia rąk z użyciem mydła po wyjściu z toalety, powrocie z podwórka, spaceru, przed jedzeniem…,  kontrolują sposób mycia rąk przez dzieci,
* W widocznych miejscach w przedszkolu zostały wywieszone instrukcje mycia rąk oraz apele do rodziców o nie przyprowadzanie dzieci z objawami przeziębienia lub choroby,
* Do pracy nie przychodzą nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy mają objawy infekcji,
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.
Prosimy rodziców o wsparcie  naszych działań:
* Porozmawiaj z dziećmi na temat roli przestrzegania higieny w profilaktyce zdrowotnej min. zasady ochrony podczas kaszlu i kichania,  konieczności częstego i dokładnego mycia rąk wodą i mydłem,
* Pozostaw w domu dzieci przeziębione czy z objawami grypowymi,
* Unikaj  spożywania surowych bądź niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego,
* Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1 metr) od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę,
* Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną bądź przebywałeś w rejonie występowania wirusa i zaobserwowałeś u Siebie bądź Twojego dziecka objawy (min. gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem) niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie  z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego. Poinformuj Przedszkole, abyśmy mogli wdrożyć odpowiednie działania.
* Także w przypadku, gdy bezpośrednio po powrocie nie zaobserwowałeś u Siebie wspomnianych objawów należy przez 14 dni kontrolować swój stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę, zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel…). W przypadku wystąpienia tych symptomów należy postępować jak wyżej.
* Będąc chorymi, mając złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, gdzie szerzy się koronawirus – nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak z dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka
 w Zielonej Górze
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.
 
Postanowienia ogólne .
1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Niepublicznego Przedszkola Akademia PrzedszkolKa zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r.
2.Procedury obowiązują pracowników przedszkola , rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.
4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania – umowy do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach .
5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole będzie przyjmowało dzieci w godzinach 7.00-17.00
6.Wszysy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania .
Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.
 
1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice powinni każdorazowo powiadomić o stanie zdrowia dziecka
2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola.
3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ,rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń ,że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.
4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola ,oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby . W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka powyżej 37,5 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium, obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.
6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7:00 do 8:30 odbierane w godzinach od 13.00 do 17.00
2. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
3 .Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola i jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola,   Jedno z rodziców może wejść z dzieckiem do pomieszczeń przedszkolnych jeśli wymaga tego syta ja. Jeżeli nie ma konieczności wchodzenia z dzieckiem dziecko przekazujemy do Pań z obsługi, a pobyt ograniczamy do minimum. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na sale przedszkolne.
4. Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną przycisk domofonu, dzwonek, klamkę .
5.Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola .
6.Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka , po jej pozytywnym wyniku dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje oddane z powrotem pod opiekę rodzica .
7. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą pod opiekę przedszkola przed procedurą pomiaru temperatury.
8. Przed wejściem na salę dzieci będą nie zwłocznie kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.
9. W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.
10. Rodzice po zdezynfekowaniu rąk za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na wyprowadzenie dziecka z przedszkola. Ewentualne wejście do przedszkola przy zachowaniu zasady, że  jeden z rodziców może przebywać w szatni.
11. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych.
12 .Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola , niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.
13. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami , jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów. Nie ma możliwości przynoszenia i wynoszenia produktów spożywczych.
14. Rodzice zaopatrują dzieci w pudełko kredek podpisanych, z którego dziecko będzie korzystać indywidualnie, dzieci nie mają możliwości wynoszenia rysunków z przedszkola.
Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola.
 
1. Po pozytywnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała i umyciu rąk, dzieci zostają odprowadzone do sali .
2.W sali nie może przebywać więcej niż 20 dzieci , nauczyciel i pomoc nauczyciela.
3 .Dzieci i opiekunowie zostają  przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia w miare mozliwości organizacyjnych przedszkola. W godzinach porannych i po godzinie 16:00 dopuszczalne jest łączenie grup.
4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych strefach przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów, a sprzęt wykorzystywany przez dzieci jest systematycznie dezynfekowany.
5. Z pomieszczeń zostają usunięte  zabawki i przedmioty , których nie można wyprać i odkażać , jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.
6. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.
7. Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia .
8. W przypadku organizowania odpoczynku , leżaki powinny zostać zdezynfekowane.
9. Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach , nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak i w ogrodzie.
10. W tym roku kalendarzowym nie będą organizowane wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola.
11. W przedszkolu do końca roku szkolnego nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe z udziałem osób trzecich z zachowaniem reżimu sanitarnego.
12. Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .
13. Nauczyciele i pracownicy obsługi stosują środki ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra między sobą i w miarę możliwości od dzieci.
14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
Procedura współpracy z Rodzicami .
 
1 .Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.
2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.
3. Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.
4. Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.
5 .Przekaznie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.
6 .Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola przez domofon, telefon lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach osobiście.
Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie cateringowe dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa higienicznego
3. Pracownicy przedszkola  są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur podawania posiłków i  higieny  żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
4.Pracownicy cateringu nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami Przedszkola, korzystają tylko z  wejścia  i ściśle przestrzegają zasad przebywania  na terenie przedszkola.
5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .
7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy , naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi .
8. Transport gotowych posiłków odbywa się z wydawali posiłków  przekazywanego personelowi pod drzwi do sali i odbierane w ten sam sposób .
9. Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika obsługi, po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia w specjalnym koszu za drzwi .
10. Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .
11. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez pracownika cateringu do wypatrzenia .
12. Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni i wyparzane.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .
3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności ,wzmocnić środki ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie dystansu 1,5 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić , fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5. Dyrektor lub upoważniony nauczyciel natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.
6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.
7. W przypadku stwierdzonego zakażenia Covid-19, Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.
 
1.Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzemi pierwszego kontaktu.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
3. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola .
6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 
 Dyrektor – właściciel  Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka
mgr Agnieszka Sibilska
                CHORE DZIECKO W PRZEDSZKOLU
 
WARTO WIEDZIEĆ ŻE :
 Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
 Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
 Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
 Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.
 Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.
 Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.
 Warto pamiętać!
 Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
Katar to także choroba.
Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.